فرآیند وان آرکل

فرآیند وان آرکل

این فرآیند بر اساس تجزیه گرمایی یک ترکیب فلز قرار دارد. این روش که برای تخلیص تیتانیوم، هافنیم و زیرکونیوم بکار می‌رود، شامل تجزیه یدید فلز بر روی یک رشته فلزی داغ است. برای مثال، زیرکونیوم تترایدید گازی در اثر تماس با یک رشته فلزی داغ، تجزیه شده و فلز خالص زیرکونیوم برروی این رشته می‌نشیند.

نظرات

نظر خود را در مورد مقاله مطرح نمایید

نظر شما پس از تائید ادمین نمایش داده میشود

نظرات کاربران در مورد مقاله

(0) نظر